Dagensinfrastruktur.se skriver om digitaliseringen av masshanteringen

På dagensinfrastruktur.se ligger nu också en artikel om Pinpointer! Vi tycker så klart att det är väldigt roligt att budskapet om Pinpointer sprider sig och att digitaliseringen av masshanteringen i Sverige har börjat ta fart.