FAQ

"Varför hanterar inte Pinpointer alla avfallstyper?"

Svaret på den frågan är att vi är experter på att hantera jordmassor och annat massavfall, därför börjar vi där för att säkerställa att tjänsten är perfekt. Vi kommer på sikt att utöka till att inkludera fler och fler avfallstyper, som t.ex. blandat byggavfall.


"Hur kan man vara säker på att få det material som utlovats?"

För att säkerställa detta kommer användare som inte sköter sig stängas av. Vi kommer även göra stickprover och försäkra oss om att alla gör rätt ifrån sig. I nuläget finns inget system som detta på marknaden och för att vi verkligen ska erbjuda det för första gången kan ni alltid kontakta oss om något felaktigt levereras. Ni kan då be dem tippa materialet i en separat hög och skicka en bild till oss, så löser vi det därifrån.


"Varför ska jag inte bara ringa min vanliga kontakt?"

Varför du istället ska använda Pinpointer kan man
sammanfatta med två argument:
1. Vi är mer prisvärda.
2. Vi fixar all tidskrävande dokumentation och erbjuder samtidigt spårbarhet så att man ser så att ingen fuskar och inte
levererar den avsättning som man erbjudit.

Vi förstår att man kan vilja arbeta med särskilda parter och därför kan man välja om man vill fixa transport själv eller genom oss.

"Hur fungerar det på mottagningsplatsen om flera andra bilar är där och tippar?"​

Detta är också ett problem som vi löser genom att vi förbereder mottagningsplatsen och ger er en sopad bana där de vet att ni kommer en viss tid med ett visst material.Vad är Pinpointer?

Pinpointer är en onlineplattform där de som vill bli av med och de som vill ta emot jordmassor enkelt kan hitta varandra genom en sökning i vårt nätverk, som är Sveriges största nätverk för avsättning av jordmassor. Det kostar ingenting att registrera ett konto, utan en liten avgift per ton dras när man gör en beställning i tjänsten, en avgift som gott och väl kompenseras av den mängdrabatt vi har förhandlat oss till. Vi har en avancerad matchningsfunktion som söker på enskilda ämnen, vilket gör att man får en bättre matchning och inte riskerar att missa någon anläggning som kan ta emot materialet.

Hur fungerar Pinpointer?

Pinpointer har en avancerad matchningsfunktion som söker på enskilda halter av ämnen, för att inte missa avsättningsplatser som man ofta räknar bort om man inte gör en väldigt grundlig jämförelse, om man gör det manuellt.

Avsändare: Efter att ha valt vilka restprodukter och klassificering man har i en rullmeny, får man med en gång fram tre alternativ för avsättning, inklusive transport. Man ser priset direkt, för de tre alternativen Bäst pris, Bra miljöval och Bästa miljöval (körs då på biobränsle). Man väljer ett av dessa och trycker sedan på Sänd för att få en slutgiltig offert inom 24 h. Man har i det läget inte förbundit sig till något utan det gör man först när man fått offerten, och väljer att trycka på Köp.

Mottagare: Man registrerar sin anläggning med adress, prisuppgifter och vilka material man tar emot, och laddar sedan man upp sina tillstånd. Nu är man sökbar (men ej synlig med namn och adress) för avsändare av material och kan i lugn och ro vänta på att uppdragen börjar trilla in.

Vad kostar tjänsten?

Det är helt gratis att gå med, och man har inte förbundit sig till någonting. Det finns inte heller några dolda avgifter. Den enda kostnaden som går till oss är den lilla procentsats som vi tar ut för de som vill bli av med material, en avgift som med råge understiger förtjänsten med att använda Pinpointer, eftersom vi har förhandlat oss till bra priser med mängdrabatt

Blir det billigare med Pinpointer?

Ja, det blir det högst troligt eftersom sökningen i Pinpointer är i Sveriges största nätverk för avsättningsplatser, med nära 100 procentig täckning i Stockholmsområdet bland annat. Vi har även förhandlat ner priserna vilket gör det ännu mer prisvärt. En registrering eller en sökning i Pinpointer betyder inte heller att man har förbundit sig till någonting, så man kan göra en sökning bara för att få prisuppgifter.

Varför ska jag gå med i Pinpointer?

Det kostar ingenting att gå med i Pinpointer, däremot får man chansen att göra sökningar/ få kunder i Sveriges största nätverk för avsättning av restprodukter. Det innebär att vi hittar bäst pris med kortast transporter och kan erbjuda ett lägre pris eftersom vi kör så stora mängder material.

Vilka kan gå med i Pinpointer?

Pinpointer är endast tillgängligt för företag, och inte för privatpersoner.

Hur länge har ni hållit på med det här?

Pinpointer lanserades för extern registrering 2019 men vi har använt verktyget för internt bruk ett par år och innan dess har vi varit verksamma i branschen sedan 80-talet i företaget MEWAB.

Vad tar ni emot för material?

Vi tar i nuläget emot jordmassor, lera/ silt, asfalt, oarmerad och armerad betong, samt blandat inert material. Men man kan även komma med förfrågningar på andra sorters avfall och material.

Vad betyder det att materialet är stapelbart?

En hög av materialet som är 1 m bred ska kunna bli minst 1 m hög.

Hur definierar ni jord?

Naturligt förekommande jordarter utan inslag av andra typer av avfall såsom asfalt, betong, tegel o. dyl.

Hur definierar ni lera och silt?

Lera har en kornstorlek under 0,002 mm, silt mellan 0,002 - 0,06 mm. Får inte innehålla andra jordarter eller andra typer av avfall såsom asfalt, betong, tegel o. dyl.

Hur definierar ni asfalt?

Avser både bitumenbaserad asfalt och tjärasfalt. Får inte innehålla andra fraktioner såsom jord.

Hur definierar ni oarmerad betong?

Betong utan armering. Får innehålla sten, dock inte andra fraktioner såsom jord och asfalt.

Hur definierar ni armerad betong?

Betong med armering. Får innehålla sten, dock inte andra fraktioner såsom jord och asfalt.

Hur definierar ni blandat inert material?

Blandningar av tegel, betong, kakel, jord och andra massor som får läggas på deponi för inert avfall utan provning. Får inte innehålla asfalt.

Vad gör jag om det är fel material som kommer in?

Vi har krav på detaljerad materialklassificering, analysrapport och beskrivning av byggtekniska egenskaper. Men om det ändå skulle hända att man får fel material eller att man tycker att de byggtekniska egenskaperna inte stämmer kan ni tippa materialet i en hög och sedan ringa oss. Vi står som garant för att det ska komma rätt material till anläggningen, och kommer att stå på anläggningens sida om materialet inte stämmer. Vi har utöver detta ett kontrollorgan som utför kontroller och stickprov på material, samt att vi stänger av aktörer som inte sköter sig.

Om jag vill ha in specifika material?

När man registrerar en anläggning i sitt konto anger man vilka material som man vill ha in där, och när man vill få in dem.

Kan jag välja att inte ta emot materialet som är bokat att köras in hos mig?

Det kan man inte, såvida det inte är fel material som kommer.

Vad händer om parterna är oense om materialets egenskaper?

Vi kräver att avsändare anger en detaljerad materialklassificering med byggtekniska egenskaper samt skickar med analysrapporter, för att minska risken för att parterna blir oense om materialets egenskaper. Om parterna ändå är oense om materialets egenskaper är det mottagarens tolkning som får företräde.

Hur fungerar det med dokument?

Alla nödvändiga dokument genereras och lagras automatiskt i systemet, och finns tillgängliga för alla parter som har användning för dem. Det betyder att du som kund inte behöver hantera några dokument eller lägga tid på att se till att rätt dokument skapas och hamnar på rätt ställe. Det gäller bland annat transportkvitton, avfallsdeklaration och statistikdokument.

Hur fungerar det med transportkvitton?

Transportkvitton laddas upp i systemet av chaufförerna, så det är ingenting som andra parter behöver göra något med.

Ordnar ni med transporter?

Vi har avtal med transportörer och har ordnat med förmånliga priser, och det pris som kommer upp i sökningen är inklusive transporter. Man kan även beställa avsättning utan att ta med transport om man vill det, genom att klicka ur rutan för transport i prissökningsdelen.

Kan jag använda mitt vanliga transportföretag?

Ja, man kan välja att kryssa ur rutan som inkluderar transporten i priset, och välja att använda vilket transportföretag man vill.

Vad händer om det är många transportörer som kommer till mottagningsplatsen samtidigt?

Vi kontaktar mottagningsanläggningen i god tid så att de är beredda på när och med vilket material transporten kommer.

Vad innebär de olika alternativen av mottagningsanläggningar?

Det första alternativet är det med lägst kostnad, det är troligtvis det med kortast transport, men det behöver inte vara det. Det kan även vara till en anläggning längre bort, men med lägre kostnad i entréavgift.

Det andra alternativet, Bra miljöval, är det alternativ som innebär kortast transport.

Bästa miljöval innebär att transporten körs med biobränsle, t.ex HVO, som görs av slaktavfall, använd matlagningsolja och raps.

Var lägger jag till ett nytt projekt?

Om du står i kartvyn klickar du på huvudikonen längst ner till höger. Sedan klickar du på ”Projekt” i menyn till vänster, och sedan på ”Lägg till” under Rubriken ”Projekt”.

Hur skickar jag in analyser?

Du skickar in analyser genom att ta kort på dem och maila in dem till kundtjanst@pinpointer.se

Vilka dokument behöver jag skicka in?

Avsändare: Totalhaltsanalys och/ eller laktest.

Mottagare: Tillstånd

När kommer fakturan?

Fakturan skickas varje vecka till avsändaren.

Hur fungerar det om jag har flera projekt eller anläggningar?

Kontona i Pinpointer är personliga, och på dem kan man registrera flera mottagningsanläggningar och /eller projekt.

Varför ska jag välja de miljövänliga alternativen?

Det får man så klart välja själv vad som passar ens företag. Men med de miljövänliga alternativen minskar utsläppen av växthusgaser, för alternativet med kortast transport, och för miljöhjältealternativet bidrar man till en bättre resursanvändning eftersom de transporterna drivs med biobränsle, som är gjort av bland annat avfall som slaktavfall och frityrolja.

Registrera dig idag​

Gå med i Sveriges största nätverk för avsättning av jordmassor, och ta del av alla fördelar med en digitaliserad tjänst!