Anläggningar och Pinpointer

En lösning med många fördelar

Det är ingen tvekan om att Pinpointer underlättar arbetet med att ta emot jordmassor för anläggningar. En stor fördel är att man är säker på att få rätt material till sin anläggning, eftersom Pinpointer använder en avancerad matchningsteknik som tar hänsyn till enskilda värden på olika ämnen. Pinpointers stora nätverk av avsättningsplatser och projekt gör det möjligt att dels lättare kunna styra flöden av särskilda material och även generera nya kundströmmar då er synlighet ökar markant. Det blir en perfekt säljkanal för mottagningsplatser vilket ger fler kunder. Se nedan hur Pinpointer underlättar er arbetsprocess!

Anläggningars arbetsprocess​​

Alla steg i arbetsprocessen har sina utmaningar, men genom att digitalisera arbetet och dra nytta av Sveriges största nätverk för avsättning av jordmassor löser Pinpointer de problem man ofta stöter på.

Fördelar för anläggningar

För att tydliggöra fördelarna med att arbeta med Pinpointer har vi här tagit fram ett exempel på hur det är för en anläggning att att arbeta med och utan Pinpointer.
Eftersom vi skänker en summa varje gång en beställning går via tjänsten, kommer även ett bidrag gå till klimatforskning.

Registrera dig idag​

Gå med i Sveriges största nätverk för avsättning av jordmassor, och ta del av alla fördelar med en digitaliserad tjänst!