Entreprenader och Pinpointer

En lösning med många fördelar

För entreprenader är det ingen tvekan om att Pinpointer underlättar arbetet med att avsätta jordmassor! Med sin avancerade matchningsfunktion jämför Pinpointer analysresultaten mot vad mottagningsanläggningar kan ta emot, beräknar avstånd för att köra till alla platser och kollar priser för avsättning på alla platser. Därefter ges den absolut bästa lösningen inom Sveriges största nätverk av avsättningsplatser, vilket innebär lägst kostnad. Du kan automatiskt registrera analysresultat från totalhaltsanalys eller laktester genom att maila in resultaten. Se nedan hur Pinpointer underlättar er arbetsprocess!

Entreprenaders arbetsprocess​​

Alla steg i arbetsprocessen har sina utmaningar, men genom att digitalisera arbetet och dra nytta av Sveriges största nätverk för avsättning av jordmassor löser Pinpointer de problem man ofta stöter på.

Fördelar för entreprenader

För att tydliggöra fördelarna med att arbeta med Pinpointer har vi här tagit fram ett räkneexempel på hur det är för en anläggning att att arbeta – med och utan Pinpointer! I exemplet räknar vi på 10.000 ton massor. Eftersom vi skänker en summa varje gång en order läggs, görs även ett bidrag till klimatforskning!

Registrera dig idag​

Gå med i Sveriges största nätverk för avsättning av jordmassor, och ta del av alla fördelar med en digitaliserad tjänst!