Vårt miljöarbete

Framtiden för masshantering är här.

En viktig del av Pinpointer är visionen om ett system för masshantering som maximerar användandet av restprodukter, så att vi kan minimera det onödiga användandet av resurser i samhället. Medvetenheten om hur viktigt det är med en omställning till processer som är hållbara ökar i hela samhället. Med det digitala verktyget Pinpointer vill vi nu uppgradera masshanteringsbranschen och föra även denna del av samhället in i framtiden, trots att den kanske inte anses som den mest glamorösa delen av samhället. Digitaliseringsprocessen har påbörjats i många branscher idag, där man drar nytta av nya verktyg och olika typer av sociala nätverk. Detta innebär att man kan hitta gemensamma lösningar som är bättre än vad avskilda aktörer klarar. Detta vill vi nu även införa i masshanteringsbranschen!

Genom att göra processen mer transparent och skapa spårbarhet i processen vill vi även främja en ärligare bransch, på detta sätt kommer vi även veta att rätt material hamnar på rätt ställe. Genom att skapa ett stort nätverk av avsättningsplatser kommer vi även att få större möjligheter och medel att hantera när något går fel, som t.ex. ifall fel material levereras. Vi kan då hjälpa till med att se till så att allt hamnar på rätt ställe, istället för att bli ett problem som riskerar att sopas under mattan. Tillsammans skapar vi ett bättre och enklare sätt att arbeta, som dessutom är hållbart!

Ett verktyg med miljöfördelar

En stor fördel med det nya arbetssätt som kommer att utvecklas med Pinpointer är förutom bättre priser för företagen och möjlighet att nå fler kunder även alla miljövinster som uppnås. Den största fördelen är att transportsträckorna kommer att minska betydligt för avsättningen av jordmassor, då Pinpointer ger aktörer möjlighet att se var avsättning kan ske med kortast transportsträcka. Eftersom transportkostnaden är den stora delen av den totala avsättningskostnaden kommer detta alternativ att bli det självklara.

Den andra stora fördelen är att systemet medför att kontrollen på material kommer att öka genom att den avancerade matchningsfunktionen ger svar utifrån enskilda värden på halter av ämnen var materialet kan avsättas. Detta ger en säkrare matchning utan risk för misstag, till skillnad från när provresultatet jämförs manuellt som det görs idag. Förutom att rätt material hamnar på rätt plats kommer även transporterna minska på grund av att situationer inte längre kommer uppstå där material nekas i onödan, vilket innebär att materialet då kan behöva transporteras en längre sträcka till en avsättningsplats onödigt långt bort. Förutom alla miljöfördelar kommer dessa förändringar även göra arbetsprocessen enklare och snabbare för alla inblandade!

1 kr/ ton till klimatforskning

För att ytterligare bidra till arbetet för ett hållbart samhälle kommer vi även att skänka 1 kr per ton som går genom Pinpointer till klimatforskning.​​

Registrera dig idag​

Gå med i Sveriges största nätverk för avsättning av jordmassor, och ta del av alla fördelar med en digitaliserad tjänst!