Vårt miljöarbete

Framtiden för masshantering är här.

En viktig del av Pinpointer är visionen om ett system för masshantering som maximerar användandet av restprodukter, så att vi kan minimera det onödiga användandet av resurser i samhället. Medvetenheten om hur viktigt det är med en omställning till processer som är hållbara ökar i hela samhället. Med det digitala verktyget Pinpointer uppgraderar vi masshanteringsbranschen och för även denna del av samhället in i framtiden, trots att den kanske inte anses som den mest glamorösa delen. Digitaliseringsprocessen har påbörjats i många branscher idag, där man drar nytta av ny teknik och olika typer av sociala nätverk. Detta innebär att man kan hitta gemensamma lösningar som är bättre än vad avskilda aktörer klarar. Detta inför vi nu även i  masshanteringsbranschen!

Genom att göra processen mer transparent och skapa spårbarhet i processen främjar vi även en ärligare bransch. På detta sätt kommer vi även veta att rätt material hamnar på rätt ställe. Genom att skapa ett stort nätverk av avsättningsplatser får vi även större möjlighet och medel att hantera när något går fel, som t.ex. ifall fel material levereras. Vi kan därför hjälpa till med att se till så att allt hamnar på rätt ställe, istället för att bli ett problem som riskerar att sopas under mattan. Tillsammans skapar vi ett bättre och enklare sätt att arbeta, som dessutom är hållbart!

Pinpointers tre alternativ för avsättning

I Pinpointer kan entreprenörer med en gång få svar på var de bästa alternativen för avsättning finns. I verktyget presenteras prisuppgifter för tre alternativ för avsättning, som ni kan se här nedan. När ett alternativ har valts går en offertförfrågan iväg. Offerten ses därefter över av miljökonsulter och transportbolag. Efter 24 h eller mindre skickas offerten tillbaka och är i detta läge en skarp offert som entreprenören kan välja att underteckna eller inte. Innan detta har gjorts har entreprenören inte förbundit sig till någonting.

Bäst pris


Här visas det billigaste alternativet. Det kan vara alternativet med den kortaste transporten men det behöver inte vara det eftersom entréavgifter på mottagningsanläggningar också spelar in.

Bra miljöval


Här visas alternativet med kortast transport, vilket ofta är samma som i alternativ 1, Billigast. Kortare transporter är mer miljövänliga med mindre bränsleförbrukning och mindre utsläpp. 

Bästa miljöval med biobränsle

Detta alternativ är så miljövänligt som det kan bli, då det innebär kortast transportsträcka samt att HVO används. Biodieselet HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett förnybart drivmedel som tillverkas av restprodukter som slaktavfall, frityrolja mm.

Bidrag till klimatforskning

För att ytterligare bidra till arbetet för ett hållbart samhälle skänker vi en summa till klimatforskning, varje gång material beställs genom Pinpointer!

Ett verktyg med miljöfördelar

En stor fördel med det nya arbetssätt som kommer med Pinpointer är förutom bättre priser för företagen och möjlighet att nå fler kunder, även alla miljövinster som uppnås. Den största fördelen är att transportsträckorna minskar betydligt för avsättning av jordmassor, då Pinpointer ger aktörer möjlighet att se var avsättning kan ske med kortast transportsträcka. Eftersom transportkostnaden är den stora delen av den totala avsättningskostnaden kommer detta alternativ att bli det självklara!

Den andra stora fördelen är att systemet medför att kontrollen på material ökar genom att den avancerade matchningsfunktionen ger svar utifrån enskilda värden på halter av ämnen var materialet kan avsättas. Det ger en säkrare matchning utan risk för misstag, till skillnad från när provresultatet jämförs manuellt som det gjorts tidigare. Förutom att rätt material hamnar på rätt plats kommer även transporterna minska på grund av att situationer inte längre kommer uppstå där material nekas i onödan, vilket innebär att materialet då kan behöva transporteras en längre sträcka till en avsättningsplats onödigt långt bort. Förutom alla miljöfördelar kommer dessa förändringar även göra arbetsprocessen enklare och snabbare för alla inblandade.

Registrera dig idag​

Gå med i Sveriges största nätverk för avsättning av jordmassor, och ta del av alla fördelar med en digitaliserad tjänst!