Välkommen till Pinpointer

Man ska inte behöva välja mellan miljö och en bra affär

Det är ingen tvekan om att Pinpointer underlättar arbetet med att ta emot jordmassor för anläggningar. En stor fördel är att man är säker på att få rätt material till sin anläggning, eftersom Pinpointer använder en avancerad matchningsteknik som tar hänsyn till enskilda värden på olika ämnen. Pinpointers stora nätverk av avsättningsplatser och projekt gör det möjligt att dels lättare kunna styra flöden av särskilda material och även generera nya kundströmmar då anläggningars synlighet ökar markant. Det blir en perfekt säljkanal för mottagningsplatser vilket ger fler kunder. Se nedan hur Pinpointer underlättar er arbetsprocess!

Nyheter

Sveriges största nätverk

Hittar det mest prisvärda alternativet

Avancerad matchning

Använder enskilda värden från tester vid matchning

Digital plattform

Samlar all information och dokumentation på ett ställe

Vad är Pinpointer?

Pinpointer är ett digitalt verktyg som matchar material med avsättningsplatser för att hitta det mest prisvärda alternativet med avseende på transportkostnad och avsättningskostnad. Med en avancerad matchningsfunktion som använder enskilda värden på exempelvis blyhalt från laktest och totalhaltstest, hittar Pinpointer den mest prisvärda avsättningsplatsen för materialet. Vi tycker inte att man ska behöva välja mellan miljö och en bra affär, med Pinpointer får man bägge delarna eftersom den närmaste avsättningsplatsen nästan alltid är den billigaste!

En digital lösning förenklar arbetet med att avsätta material på flera sätt. Dokumenthanteringen är helt digital vilket innebär att dina dokument automatiskt genereras och lagras vilket underlättar för alla parter. Du kan registrera analysresultat från totalhaltstester eller laktester genom att ta en bild och maila in den.

En lösning för alla parter

Entreprenader

Pinpointer matchar automatiskt analysresultaten mot vad mottagningsanläggningar kan ta emot, beräknar avstånd för att köra till alla platser och kollar priser för avsättning på alla platser. Därefter ger Pinpointer den absolut bästa lösningen inom Sveriges största nätverk av avsättningsplatser, vilket innebär lägst kostnad. Du kan automatiskt registrera analysresultat från totalhaltstester eller laktester genom att maila in resultaten.

Mottagningsanläggningar

På mottagarsidan är man säker på att få rätt avfall till sin anläggning, eftersom Pinpointer använder en digital matchningsteknik som tar hänsyn till enskilda värden på olika ämnen. Pinpointers stora nätverk av avsättningsplatser och projekt gör det möjligt att dels lättare styra flöden av särskilda material då de behövs i olika delar av konstruktionsarbetet, och även att generera nya kundströmmar till er anläggning.

Referenser

  •   ”De håller vad de lovar och är seriösa”
  •    Kvalitet på tjänsten: en 10:a med        motiveringen “Det brukar aldrig bli något tjafs” 
  •    Bemötande och personlig kontakt: “På en skala mellan 1 till 10 är de en klar 10:a, de svarar på frågor och arbetar fort”
  •    “Trevlig personal som hjälper till att hitta bra lösningar”
  •    “Miljö och givetvis pris är viktigt för oss; att de gör att transporter blir korta är bra för båda delarna”
  •   Förbättringspotential i hantering av transportdokument och vågkvitton. Just med det som bakgrund utvecklas nu Pinpointer
  •    “Bra på personlig kontakt, aldrig varit några problem”
  •    “De håller vad de lovar. De är också lyhörda vilket gör att de sticker ut från mängden”
  •    “Jag skulle verkligen rekommendera dem, det har jag redan gjort“

Vilka är vi?

Pinpointer är en produkt skapad av MEWAB. Företaget grundades 1986 och verkar inom affärsområdena avsättning, lantbruk och deponi. Följ länken nedan för att läsa mer om MEWAB.