Hållbar masshantering

Pinpointer skapar förutsättningar för en mer hållbar masshantering. Det sker med hjälp av ett kompetent team och en oberoende digital tjänst.

Pinpointer hjälper dig att matcha överskott av massor mot behov, med hänsyn tagen till transportsträcka, pris och miljökrav. Vi har Sveriges största nätverk av kontrollerade mottagare samtidigt som vi vill verka för ett ökat återbruk i branschen genom andras anläggningsprojekt. Underlag och statistik samlas digitalt vilket underlättar uppföljning och klimatberäkningar. Pinpointer är en möjliggörare för en mer hållbar masshantering.

I dagens samhälle, där fokus på hanteringen av PFAS ständigt ökar, är behovet av digital spårbarhet av schaktmassor mer relevant än någonsin. Pinpointer möter denna utmaning genom att erbjuda en avancerad digital tjänst som säkerställer fullständig spårbarhet för schaktmassor som kan innehålla PFAS.

Vår process

Vårt arbetssätt har fokus på att underlätta för dig som arbetar med överskottsmassor. Vi vill vara en möjliggörare för att optimera er produktion och minska både kostnader och klimatutsläpp genom att synliggöra data. Genom våra funktioner inom respektive område får du tid över till annat samtidigt som du får bra kontroll i ditt projekt. Dessutom helt digitalt med alla data samlat på ett ställe och integrerat med BEAst följesedel.

För dig som arbetar med ett anläggningsprojekt

Behöver du hjälp med att digitalisera ditt flöde för masshantering?

Behöver du hjälp med avsättning av överskottsmassor, eller har du behov av massor för återbruk?

Då har du hittat rätt!


Läs mer om vårt erbjudanden här

För dig som driver en mottagningsanläggning

Behöver du hjälp med att digitalisera ditt flöde för masshantering?

Vilka massor behöver du på din mottagningsanläggning?

 Som mottagningsanläggning i vårt kostnadsfria nätverk erbjuds du förfrågningar på mottagning av massor, leverans av massor och uppföljning.

Läs mer om vårt erbjudanden här

Kontakta Pinpointer