Pinpointer skapar förutsättningar för en mer hållbar masshantering. Det sker med hjälp av ett kompetent team och en oberoende digital tjänst. Vi erbjuder matchning av överskottsmassor mot behov och uppföljning av varje enskild transport i ditt anläggningsprojekt.

Matchning

Pinpointer matchar överskott av massor mot behov med hänsyn tagen till transportsträcka, pris och miljökrav. Matchning sker på materialtyp och platsspecifika värden mot Sveriges störta nätverk av mottagare. Vi gör en oberoende jämförelse av pris och transportsträcka för att få till den bästa lösningen utifrån projektspecifika behov och förutsättningar. Därtill gör vi en kontroll av mottagarens tillstånd utifrån massornas kvalitet för att säkerställa en korrekt matchning. Vi vill verka för ett ökat återbruk i branschen. I de fall du redan valt din mottagning utmanar vi tilltänkt mottagare mot vårt nätverk.

Överskott mot behov

Matchar på material och platsspecifika värden​

Matchar mot Sveriges största nätverk av mottagare

Miljökrav

Kontroll av matchningen

Kontroll av mottagares tillstånd utifrån massornas kvalitet​

Jämförelse pris & sträcka

Oberoende jämförelse

Utmanar tilltänkt mottagare mot vårt nätverk

Material till anläggningsprojekt

Massor för återbruk i bygget

Material i retur, t.ex. Ballast

Uppföljning

I Pinpointer får du din data och dina underlag samlade digitalt på ett ställe. Det möjliggör uppföljning av mängd, transportsträcka, fyllnadsgrad och mottagningsplats för varje enskild transport. På så vis får du en god kontroll i dina pågående byggprojekt och möjlighet att optimera din produktion. Din data kan du enkelt exportera till Excel för vidare bearbetning, exempelvis för beräkning av klimatutsläpp. Vågkvitton, markmiljöundersökningar och andra relevanta underlag sparas i tjänsten

Mängd och transportsträcka

För uppföljning, statistik och CO2-beräkning

Miljökrav

Spårbarhet för varje ton

Fyllnadsgrad

Möjliggör effektivering – kostnader och CO2

Kontroll av överlast

Samlat underlag

Såsom tillstånd mottagare, mark-miljöundersökningar, vågkvitton

Hur kan vi hjälpa dig i ditt anläggningsprojekt?