Vi hjälper företag med anläggningsprojekt som vill avsätta massor eller som har ett behov av återbruk i projektet. Vi hjälper även mottagningsanläggningar som har ett behov av att lagra, återvinna, behandla eller på annat sätt hantera massor. Här berättar våra kunder och samarbetspartners hur det är att jobba med oss. Vilka fördelar de upplever och på vilket sätt vi hjälpt dom att uppnå sina behov inom masshantering.

Om ABT

Vi arbetar med materialhantering och materialåtervinning på ett energi- och kostnadseffektivt sätt för att främja hållbar stads- och samhällsutveckling.

Om JM

Vår verksamhet är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.

Om PMA

Sedan 2011 har PMA verkat inom mark- och anläggningsprojekt i Stockholmsområdet.

Vi arbetar huvudsakligen inom tre områden; exploateringsprojekt, ledningsarbeten och finplanering. Våra kunder är typiskt större bygg- och fastighetsbolag.

Om Kinnekulle trafikövningsplats

Skräddarsydd utbildning
Syftet med våra kurser är att öka förarens kunskap om hastighetens betydelse i olika väglag och situationer. Utbildningen syftar till ett större ansvar i trafiken och att undvika olyckor.