Vi hjälper företag med anläggningsprojekt som vill avsätta massor eller som har ett behov av återbruk i projektet. Vi hjälper även mottagningsanläggningar som har ett behov av att lagra, återvinna, behandla eller på annat sätt hantera massor. Här berättar våra kunder och samarbetspartners hur det är att jobba med oss. Vilka fördelar de upplever och på vilket sätt vi hjälpt dom att uppnå sina behov inom masshantering.

Om ABT

Vi arbetar med materialhantering och materialåtervinning på ett energi- och kostnadseffektivt sätt för att främja hållbar stads- och samhällsutveckling.

Om PMA

Sedan 2011 har PMA verkat inom mark- och anläggningsprojekt i Stockholmsområdet.

Vi arbetar huvudsakligen inom tre områden; exploateringsprojekt, ledningsarbeten och finplanering. Våra kunder är typiskt större bygg- och fastighetsbolag.