Björn Gardbring från JM delar sin erfarenhet med Pinpointers system i projektet i Gamlestadens Fabriker i Göteborg

När vi på Pinpointer inleder ett samarbete eller lanserar en ny lösning, är vårt främsta mål alltid att överträffa kundens förväntningar. Det är därför vi idag är särskilt stolta över att dela med oss av feedback från Björn Gardbring på JM, som använt vårt system i sitt projekt i Gamlestan, Göteborg.

Björn beskriver sin upplevelse av systemet som ”betydligtbättre än förväntat”. Detta är inte bara en bekräftelse på kvaliteten och effektiviteten i våra tjänster, utan också en indikation på hur rätt riktade lösningar kan förenkla och förbättra arbetsprocesserna inom bygg- och anläggningsbranschen.

En av de största utmaningarna i stora byggprojekt är att hantera och redovisa materialflöden, särskilt när det gäller material av olika föroreningsgrader och deras slutdestinationer. Björn framhäver hur vårt system har förenklat denna process avsevärt:

”Jag kunde på ett enkelt sätt se exakt var jag, när, och hur mycket av material av olika föroreningsgrader som transporterats till mottagarna.” Denna typ av insikt är ovärderlig, inte bara för projektledning och logistik utan också för att uppfylla de allt strängare kraven på miljöansvar och spårbarhet.

Dessutom underlättar systemet övervakningen av fyllnadsgrad för olika transporter, en funktion som ger ytterligare lager av effektivitet och optimering till projektledningen. Björn noterar också hur enkel systemet är att använda när det gäller att exportera data för vidare bearbetning: ”Jag har även kunnat se fyllnadsgrad för olika transporter och enkelt kunnat exportera vidare för bearbetning i Excel.”

Vårt system är utformat för att vara intuitivt och användarvänligt, vilket gör det möjligt för våra kunder att enkelt integrera det i sina befintliga arbetsflöden. Att höra att Björn inte bara fann systemet användbart utan också överträffade hans förväntningar är den bästa feedback vi kan hoppas på.

På Pinpointer strävar vi efter att ständigt utveckla och förbättra våra lösningar för att möta och överträffa våra kunders behov och förväntningar. Björns erfarenheter från projektet i Gamlestan är ett utmärkt exempel på hur rätt teknik kan göra en verklig skillnad i den komplexa världen av bygg- och anläggningsprojekt.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att erbjuda innovativa lösningar som stödjer våra kunders framgång. Tack, Björn, och JM, för ert förtroende och samarbete.