Pinpointers masshanteringshierarki

Vi har tagit fram Pinpointers masshanteringshierarki för att illustrera våra övergripande tankar om cirkulär och hållbar masshantering och på vilket sätt Pinpointer är en möjliggörare. Med vår masshanteringshierarki som grund vill vi vara med och bidra till en god resurshushållning i branschen. 

Vår masshanteringshierarki bygger på miljöbalkens avfallshierarki. Vårt mål är att alla vid varje givet tillfälle ska ställa sig frågan om var i samhället de aktuella överskottsmassorna gör mest nytta. I mitt eget bygge? Eller kanske i någon annans bygge? Eller behöver de köras till en masshanteringsnod för att komma till nytta vid ett senare tillfälle?

Tanken med Pinpointer är att alla ska kunna hitta varandra och att vi då tillsammans kan bidra till en ökad cirkularitet, ett ökat resursutnyttjande av massor samtidigt som transportarbetet blir så litet som möjligt.

Vår process

Vårt arbetssätt har fokus på att underlätta för dig som arbetar med överskottsmassor. Vi vill vara en möjliggörare för att optimera er produktion och minska både kostnader och klimatutsläpp genom att synliggöra data. Genom våra funktioner inom respektive område får du tid över till annat samtidigt som du får bra kontroll i ditt projekt. Dessutom helt digitalt med alla data samlat på ett ställe och integrerat med BEAst följesedel.

Planering

Korrekta matchningar i ditt anläggningsprojekt

Planering av ett anläggningsprojekt är både komplext och tidskrävande. Som entreprenör krävs en god kännedom om beställare och myndigheter samtidigt som du ska lämna ett attraktivt pris och planera för en effektiv produktion.

Pinpointer hjälper dig med anläggningsprojekt att matcha överskott av massor mot behov med hänsyn taget till transportsträcka, pris och miljökrav. Matchning sker på materialtyp och platsspecifika värden mot kontrollerade mottagnings- anläggningar och andra anläggningsprojekt. Pinpointer erbjuder om möjligt flera alternativ, vilket ger våra kunder möjlighet att välja det mest lämpade alternativet. Det minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Har ditt anläggningsprojekt underskott av massor eller är i behov av returmaterial hjälper vi dig att skräddarsy en lösning som passar för just ditt projekt.

Produktion

Mätning av produktivitet i varje skopa

Grävmaskinisten har en viktig roll i ett anläggningsprojekt och ett stort ansvar för att rätt material och vikt lastas på rätt ekipage. Utan hjälpmedel ställs höga krav på den enskilde grävmaskinisten att både ha en god förståelse för projektets framdrift och lastbilars kapacitet.

Genom att använda Pinpointer kan grävmaskinisten styra utlastningen digitalt för att säkerställa att rätt material hamnar på rätt lastbil. Dessutom ser gräv- maskinisten aktuellt fordons lastkapacitet och kan därmed optimera dess last vid varje tillfälle. Du som ansvarig av projektet kan enkelt följa när och hur mycket som lastats ut, från vilket område, av vilken grävmaskinist samt vart materialet har levererats. Det ger grävmaskinisten verktyg för att optimera sin produktion samtidigt som du med helhetsansvar enkelt kan mäta produktivitet för utlastning.

Leverans

Smidig rapportering för varje leverans

Som lastbilschaufför kan det vara mycket att hålla reda på, vilket material som ska transporteras till vilket ställe och samtidigt hålla ordning på fysiska papperskopior såsom vågkvitton. Dessutom kan lastbilschauffören behöva lämna sitt fordon på byggarbetsplatsen för att få till sig information, vilket kan vara en arbetsmiljörisk.

Genom att använda Pinpointer kan den av entreprenören anlitade lastbilschauffören rapportera sina leveranser direkt i vår applikation. Det ger dig som kund full kontroll över din data och dina underlag, inklusive digitaliserade vågkvitton. Chauffören ser dessutom sin fyllnadsgrad, vilket minskar risken för överlast och bidrar till bättre projektekonomi och minskade koldioxidutsläpp.

Mottagning

Full kontroll över inkommande material

Som mottagare kan det vara svårt att kontrollera vart materialet kommer ifrån samt ha ordning på analyser och annan nödvändig dokumentation. Om mottagaren är ett anläggningsprojekt finns det vanligtvis heller inget system som används för att bringa ordning på inkommande material.

Pinpointer ger mottagaren, oavsett om det är en mottagningsanläggning eller ett anläggningsprojekt, full kontroll över vilket material som levereras. Vid leverans av massor får mottagaren stöd under hela projektet och all projektdata samlas digitalt på ett ställe för att underlätta spårbarhet och uppföljning. Pinpointer är en oberoende mäklartjänst som det är kostnadsfritt att anmäla sig till. Du får som mottagare tillgång till en stor marknad utan egna säljinsatser.

Pinpointer erbjuder företag med mottagningsanläggningar möjligheten att följa upp hela sin verksamhet i vårt digitala system, d.v.s. även de flöden av massor och material som varken matchas eller levereras genom Pinpointer. Det ger en helhetsbild av alla mottagna massor.

Uppföljning

All data och under digitalt på ett ställe

Uppföljning av ett anläggningsprojekt kan vara tidskrävande. Information kan ofta finnas på olika ställen och vara en blandning av digitala dokument och papperskopior. Dessutom kan det vara svårt att enkelt dela informationen till andra aktörer och ha all nödvändig data samlad digitalt på ett ställe.

I Pinpointer får du din data och dina underlag samlade digitalt på ett ställe. Det möjliggör uppföljning av b.la. mängd, transportsträcka, fyllnadsgrad, produktivitet vid utlastning och mottagningsplats för varje enskild transport. På så vis får du god kontroll i dina pågående projekt och möjlighet att optimera din produktion. Din data kan enkelt exporteras till Excel för vidare bearbetning, exempelvis för beräkning av klimatutsläpp. Vågkvitton, markmiljöundersökningar och andra relevanta underlag sparas digitalt. Dessutom helt integrerat med BEAst följesedel.