Pinpointer är ett svenskt bolag som skapar förutsättningar för en mer hållbar masshantering. Det sker med hjälp av ett kompetent team med erfarenheter från branschen och en oberoende digital tjänst. Överskott av massor matchas mot behov av massor med hänsyn tagen till transportsträcka, pris och miljökrav. Matchning sker mot Sveriges största nätverk av mottagare. Underlag och statistik samlas digitalt vilket underlättar uppföljningar och klimatberäkningar.

Vår historia

Grundaren av Pinpointer, Joakim Klintred, har lång erfarenhet inom schakt och hanteringar av överskottsmassor. Efter cirka 15 verksamma år i anläggningsbranschen har han på nära håll sett utmaningarna som finns inom hantering av överskottsmassor. Där föddes idén om att digitalisera och effektivisera denna komplicerade process och som följd grundades Pinpointer 2019. Sedan dess har idén utvecklats med hjälp av både vårt team och våra kunder och partners i branschen. Det har resulterat i den plattform vi har idag som på riktigt kan göra skillnad för en mer hållbar masshantering.

Olika av en anledning

Hos Pinpointer värdesätter vi mångfald. Det handlar inte bara om kön och ålder, utan också om de unika erfarenheter och personligheter varje individ tillför. Vi tror att vår styrka ligger i denna mångfacetterade sammansättning. Varje medlems unika bakgrund och perspektiv ger oss en bredare förståelse, innovativa idéer och möjlighet att utmana normen. Det är denna blandning av individer som gör Pinpointer unikt.

Vårt team

Vårt team består av människor med olika bakgrund, erfarenheter, ålder och personlighet. Olikheterna gör oss starkare.

Leo Håkansson
Miljö

Catrin Jensen
Administration

Joakim Klintred
VD

Louise Thideby
Ekonomi

Pinpointer arbetar idag främst i storstadsregionerna och Värmland, men täcker hela södra Sverige upp till Dalarna. Våra medarbetare utgår från något av våra kontor i Karlstad eller Göteborg.

Göteborg

Sven Källfelts gata 206
426 71 Västra Frölunda

Karlstad

Näbbgatan 12
652 27 Karlstad