Om Pinpointer

Sveriges största nätverk

Hittar det mest prisvärda alternativet

Avancerad matchning

Använder enskilda värden från tester vid matchning

Digital plattform

Samlar all information och dokumentation på ett ställe

Vad är Pinpointer?

Pinpointer är ett digitalt verktyg som matchar material med avsättningsplatser för att hitta det mest prisvärda alternativet med avseende på transportkostnad och avsättningskostnad. Med en avancerad matchningsfunktion som använder enskilda värden på exempelvis blyhalt från laktest och totalhaltstest, hittar Pinpointer den mest prisvärda avsättningsplatsen för materialet. Vi tycker inte att man ska behöva välja mellan miljö och en god affär, med Pinpointer får man bägge delarna eftersom den närmaste avsättningsplatsen nästan alltid är den billigaste!

En digital lösning förenklar arbetet med att avsätta material på flera sätt. Dokumenthanteringen är helt digital vilket innebär att dina dokument automatiskt genereras och lagras vilket underlättar för alla parter. Du kan registrera analysresultat från totalhaltsanalys eller laktester genom att maila in resultaten.

Vi har ingen abonnemangskostnad vilket gör att du inte betalar någonting om du inte beställer via tjänsten. Om du använder tjänsten dras en liten del av transaktionen i avgift. Dessutom donerar vi en summa till klimatforskning varje gång en beställning görs via tjänsten! Vi har Sveriges största nätverk av avsättningsplatser och blir bara större och större. Gå med du också för att ta del av alla fördelar med Pinpointer!

Se filmen

En lösning för alla parter

Entreprenader

Pinpointer matchar automatiskt analysresultaten mot vad mottagningsanläggningar kan ta emot, beräknar avstånd för att köra till alla platser och kollar priser för avsättning på alla platser. Därefter ger Pinpointer den absolut bästa lösningen inom Sveriges största nätverk av avsättningsplatser, vilket innebär lägst kostnad. Du kan automatiskt registrera analysresultat från totalhaltsanalys eller laktester genom att maila in resultaten.

Mottagningsanläggningar

På mottagarsidan är man säker på att få rätt avfall till sin anläggning, eftersom Pinpointer använder en digital matchningsteknik som tar hänsyn till enskilda värden på olika ämnen. Pinpointers stora nätverk av avsättningsplatser och projekt gör det möjligt att dels lättare styra flöden av särskilda material då de behövs i olika delar av konstruktionsarbetet, och även att generera nya kundströmmar till er anläggning. Det blir en perfekt säljkanal för mottagningsplatser vilket ger fler kunder.

FAQ

"Varför hanterar inte Pinpointer alla avfallstyper?"

Svaret på den frågan är att vi är experter på att hantera jordmassor och annat massavfall, därför börjar vi där för att säkerställa att tjänsten är perfekt. Vi kommer på sikt att utöka till att inkludera fler och fler avfallstyper, som t.ex. blandat byggavfall.


"Hur kan man vara säker på att få det material som utlovats?"

För att säkerställa detta kommer användare som inte sköter sig stängas av. Vi kommer även göra stickprover och försäkra oss om att alla gör rätt ifrån sig. I nuläget finns inget system som detta på marknaden och för att vi verkligen ska erbjuda det för första gången kan ni alltid kontakta oss om något felaktigt levereras. Ni kan då be dem tippa materialet i en separat hög och skicka en bild till oss, så löser vi det därifrån.


"Varför ska jag inte bara ringa min vanliga kontakt?"

Varför du istället ska använda Pinpointer kan man
sammanfatta med två argument:
1. Vi är mer prisvärda.
2. Vi fixar all tidskrävande dokumentation och erbjuder samtidigt spårbarhet så att man ser så att ingen fuskar och
inte levererar den avsättning som man erbjudit.

Vi förstår att man kan vilja arbeta med särskilda parter och därför kan man välja om man vill fixa transport själv eller genom oss.

"Hur fungerar det på mottagningsplatsen om flera andra bilar är där och tippar?"​

Detta är också ett problem som vi löser genom att vi förbereder mottagningsplatsen och ger er en sopad bana där de vet att ni kommer en viss tid med ett visst material.Registrera dig idag​

Gå med i Sveriges största nätverk för avsättning av jordmassor, och ta del av alla fördelar med en digitaliserad tjänst!