Pinpointer skapar förutsättningar för en mer hållbar masshantering. Det sker med hjälp av ett kompetent team och en oberoende digital tjänst. Som mottagningsanläggning i vårt kostnadsfria nätverk erbjuds du förfrågningar på mottagning av massor, leverans av massor och uppföljning.

I dagens samhälle, där fokus på hanteringen av PFAS ständigt ökar, är behovet av digital spårbarhet av schaktmassor mer relevant än någonsin. Pinpointer möter denna utmaning genom att erbjuda en avancerad digital tjänst som säkerställer fullständig spårbarhet för schaktmassor som kan innehålla PFAS.

Del i vårt nätverk

Pinpointer matchar överskott av massor mot behov med hänsyn tagen till transportsträcka, pris och miljökrav. Matchning sker på materialtyp och platsspecifika värden mot Sveriges störta nätverk av mottagare. 

Som del i vårt nätverk får du tillgång till en stor marknad utan egna säljinsatser. Förfrågningar på mottagning kontrolleras mot dina tillstånd och du får dem strukturerat och enhetligt presenterade. Vid leverans av massor får du stöd under hela projektet och din projektdata samlas digitalt på ett ställe för att underlätta spårbarhet och uppföljning. Pinpointer är en oberoende mäklartjänst som det är kostnadsfritt att ansluta sig till. 

Förfrågningar på mottagning av massor

Tillgång till stor marknad utan egna säljinsatser

Enhetligt och kontrollerat mot tillstånd

Leverans av massor och uppföljning

Stöd under hela processen

Spårbarhet och uppföljning i projekt

Tilläggstjänster

Som mottagningsanläggning eller företag med flera mottagningsanläggningar kan du även anlita Pinpointer för att hitta avsättning för dina förädlade material och egna överskottsmassor. Tjänsten innefattar matchning och uppföljning, se menyflik Anläggningsprojekt för mer detaljerad beskrivning. 

Pinpointer erbjuder även företag med mottagningsanläggningar möjligheten att följa upp hela sin verksamheten i vårt digitala system, d.v.s. även de flöden av massor och material som varken matchas eller levereras genom Pinpointer. Du får då all din data och dina underlag samlade digitalt på ett ställe. Det möjliggör uppföljning av dina mängder, transportsträckor, fyllnadsgrader och mottagningsplatser för alla dina transporter. Din data kan du enkelt exportera till Excel för vidare bearbetning, exempelvis för beräkning av klimatutsläpp. Inom ramen för den här tjänsten kan du även köpa till extern granskning av planerade materialflöden mot tillstånden på tilltänka mottagningsanläggningar. 

Genom vårt samarbete med Sitewatch och deras avancerade teknologi för automatisk registrering och fotografering av lastbilar som ankommer och lämnar platsen, kan vi nu erbjuda en lösning som inte bara underlättar den dagliga hanteringen för mottagare utan våg, utan också erbjuder ett konkret bevis på mottagning. Detta system minskar behovet av manuell dokumentation och förenklar processen för både mottagningsplatser och transportörer.
läs mer om hårdvaran hos Sitewatch

Flöden ut från anläggningen

Avsättning och försäljning av förädlade material

Matchning och uppföljning av egna överskottsmassor

Uppföljning hela verksamheten

Bl.a. mängder, transportsträckor och fyllnadsgrad 

Sammanställning planerade materialflöden

Möjlighet till extern granskning av tillstånd

Intresserad av att bli mottagare?