ABT Bolagen, en miljömedveten partner till bygg- och anläggningsbranschen, är ett av alla de bolag som ser stora fördelar med att använda Pinpointers digitala tjänst i sitt anläggningsprojekt.

Bland många projekt arbetar ABT Bolagen med att tömma Stockholm Vattens två avsättningsytor i Bromma och Älsvjö. Som en miljömedveten aktör inom branschen och som i alla projekt av den här typen, är det av högsta vikt att det görs provtagningar och analyser på massorna för att se till att de klassas enligt alla rådande miljökrav och hanteras på rätt sätt. Det material som inte går att återanvändas behöver lämnas på godkända anläggningar.

Genom att använda Pinpointers lösning kan ABT Bolagen vara trygga med att allt material hamnar på rätt ställe till ett konkurrensmässigt pris.

”För oss är det A och O att samarbeta med de bästa aktörerna i branschen för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag. Pinpointer har hög kompetens inom miljöområdet och med deras digitala plattform kan vi känna oss säkra på att de massor vi hanterar hamnar på godkända anläggningar samtidigt som vi kan effektivisera vårt arbete”, säger Mattias Flink, säljare på ABT Bolagen.