Kinnekulle Trafikövningsplats i samarbete med Pinpointer AB – en satsning på hållbar och effektiv masshantering

Götene, Sverige – Kinnekulle Trafikövningsplats tar ett stort steg mot hållbarhet genom sitt samarbete med Pinpointer AB, som erbjuder en innovativ lösning för hantering av schaktmassor. Detta partnerskap reflekterar en gemensam strävan efter miljömässig ansvarstagande och effektiv resurshantering.

Kinnekulle planerar att använda återvunna schaktmassor för att bygga bullervallar och en ny terrängbana, vilket visar på ett praktiskt sätt hur återanvändning av material kan bidra till miljöförbättringar samtidigt som det förbättrar anläggningens infrastruktur.

Pinpointer AB bidrar med sin expertis genom en digital plattform som erbjuder full spårbarhet och effektiv matchning av överskottsmassor mot behov. Deras system förenklar uppföljning och dokumentation, vilket underlättar för Kinnekulle att genomföra sina projekt på ett mer hållbart och effektivt sätt.

Genom detta initiativ visar både Kinnekulle och Pinpointer på hur tekniska lösningar kan stödja miljömål och bidra till en hållbar framtid.