Pilbäck Mark & Anläggning (PMA) har använt sig av Pinpointer i flera olika projekt, ett i raden är i projektet Förskolan Ramviksvägen i Enskede utanför Stockholm är ett av PMAs anläggningsprojekt. 

”Vi har arbetat med Pinpointer tidigare och vet att det är en mycket smidig digital tjänst där allt blir korrekt genom hela projektet. De är en trygg partner som erbjuder både rätt och komplett dokumentation samt mottagare av massor”, säger Linnea Moqvist, entreprenadingenjör på PMA.

På platsen har det även tidigare varit en förskola, som byggdes på 70-talet. Då behövdes marken fyllas upp, men eftersom miljömedvetenheten vid den tiden inte var lika stor visar provtagningar som PMA nu gjort att marken innehåller höga halter av metaller. Med tanke på att det är en förskola som ska anläggas på platsen där barn ska leka, är det av högsta vikt att det är bra jord. 

PMA har därför behövt vara mycket noga med att undersöka föroreningar i marken och se till att det sedan körs till olika deponier som kan ta emot just dessa massor. Ett projekt som kräver stor planering och kontroll för effektivitet och en bra ekonomi.  

”Tid är alltid en värdefull aspekt i vårt arbete och genom att ta hjälp av Pinpointer är det just tid vi också vinner”, avslutar Linnea Moqvist.